Særligt til tillidsvalgte

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er en vigtig del af et godt arbejdsliv, og kan være ekstra relevant i nogle situationer. Vær med til at sørge for at det bliver en del af dagsordenen på arbejdspladsen.

Du skal være med til at:

  • sikre at du og dine kolleger har tidssvarende og efterspurgte kompetencer.
  • sikre en god trivsel og at give muligheder for at du og dine kolleger kan udvikle jeres faglighed og skabe grundlag for karriereudvikling.
  • sikre faglig tilfredshed i den daglige opgaveløsning.
  • gøre jer i stand til at argumentere fagligt i forbindelse med fx opgaveløsning og når drøftelser om opgaveflytninger kommer på dagsordenen.

 

Situationer, hvor der typisk kan være behov for kompetenceudvikling:

  • Når en eller flere kolleger får nye opgaver
  • Når der indføres ny struktur eller rammer for opgaveløsningen. Måske skal I lære at samarbejde på nye måder
  • Nye kollegaer, som plejer at gør tinge på en anden måde, og hvor udvikling af fagligheden eller kulturen kan være nødvendigt eller en gode idé.

Behovet for kompetenceudvikling kan opstå som konsekvens af udviklingstiltag, der afstedkommer behov for nye kompetencer hos kollegerne. Ønsket om kompetenceudvikling kan også kommer fra den enkelte medarbejder.