Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Bliv bedre til ord, tal og IT

Du kan være med til at hjælpe medarbejdere, der ønsker at blive bedre til enten at læse, skrive, regne eller bruge IT. I en "Bedre til ord, tal og IT"-indsats kan man søge tilskud til lønrefusion, og det betyder, at der for eksempel er mulighed for at ansætte en vikar, når kollegaerne er på kursus.

Hvad er ”Bedre til ord, tal og IT”

Bedre til ord, tal og IT” er en indsats, hvor alle medarbejdere inden for FOAs område på arbejdspladsen bliver testet for at se, om I har behov for kurser i enten dansk, ordblindeundervisning, matematik eller IT.

Efter den indledende test får de medarbejdere, der har et behov, tilbudt et kursusforløb, som er målrettet lige præcis deres udfordring. Det har givet gode resultater, at alle medarbejdere - også leder og TR – bliver testet.

Økonomisk tilskud til indsatsen

I kan søge om økonomisk tilskud fra Den kommunale Kompetencefond eller Den regionale Kompetencefond til at gennemføre tests og kurser for medarbejderne. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at ansætte en vikar, når medarbejderne testes eller er på kursus.

Sådan foregår det i Den kommunale Kompetencefond

”Bedre til ord, tal og IT” er en arbejdspladsbaseret indsats. Det betyder, at det er tillidsrepræsentanten, lederen og kursusudbyderen (typisk AOF, VUC eller lignende), der samarbejder om at tilrettelægge indsatsen og indsende en ansøgning til Den kommunale Kompetencefond. I ansøgningen skal I beskrive, hvor mange der skal testes, og hvornår I planlægger at afholde kurser.

I informerer også samlet kollegerne om formål, proces og indhold inden testen, så alle ved, hvad der skal foregå.  

Den enkelte medarbejder kan altså ikke søge individuelt. 

Der vil løbende være mulighed for, at arbejdspladsen/kommuner kan tilmelde sig. Det er din leder, der udfylder og indsender en projektbeskrivelse på Den kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

Konsulent kommer ud og hjælper indsatsen i gang

Der er to konsulenter, som løbende tager ud og hjælper indsatserne i gang på arbejdspladserne. Den lokale FOA-afdeling vil hjælpe med at formidle kontakten til de to konsulenter.

Find materialer - inkl. tilmeldingsblanket - på Den kommunale Kompetencefonds hjemmeside

Sådan foregår det i Den regionale Kompetencefond

"Bedre til ord, tal og IT” er en arbejdspladsbaseret indsats. Det betyder, at det er tillidsrepræsentanten, lederen og kursusudbyderen (typisk AOF, VUC eller lignende), der samarbejder om at tilrettelægge indsatsen

Find vejledning på Den regionale Kompetencefonds hjemmeside