Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Få tilskud fra ufaglært til faglært-puljen for regionalt ansatte

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet er blevet enige om at afsætte en pulje på 6 mio. kr. til et uddannelsesløft fra "Ufaglært til faglært". Hvis du er regionalt ansat er det måske relevant for dig og dine kolleger.

De 6 mio. kr.er målrettet ufaglærte/kortuddannede medarbejdere inden for det regionale jobområde, som regionen ønsker at fastholde i beskæftigelse.

Pengene kan bruges til:

  • Erhvervsuddannelsesforløb, der fører til et faglært niveau
  • Forløb på-vej-til faglært niveau (et forløb, som leder på vej, men ikke når helt til faglært niveau)

Nogle af de erhvervsuddannelser, der kan søges tilskud til er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, ejendomsservicetekniker og mange flere.

Hvem kan komme i betragtning?

Der er en række krav, der skal være opfyldt, for at en medarbejder kan få støtte fra puljen:

  • Medarbejderen skal være omfattet af en FOA eller 3F overenskomst
  • Der skal være tale om en ufaglært/kortuddannet medarbejder eller en medarbejder, der ikke har opnået højeste faglærte niveau på området
  • Medarbejderen skal være fyldt 25 år
  • Medarbejderen skal have minimum 1 års ansættelse i regionen

Puljen kan også søgestil en gruppe af ufaglærte/kortuddannede medarbejdere, forudsat at de alle lever op til kravene.

Ingen lønnedgang

Medarbejderen vil ikke opleve en lønnedgang under en uddannelse, der er støttet af "Fra ufaglært til faglært". Regionen vil modtage et tilskud til uddannelsen, så medarbejderen kan få sin hidtidige løn.

Der ydes tilskud i hele perioden. Både under skole-, praktik- og ferieperioder.

Kom godt i gang

Hvis du vil i gang med at fortælle dine kolleger om "Ufaglært til faglært"-puljen, og evt. hjælpe nogle af dine kolleger i gang med en uddannelse, kan du bruge denne tjekliste.

Tjekliste til ufaglært til faglært-puljen

Læs mere i vejledningen til puljen