Ansatte på privat overenskomst

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Kompetenceudvikling er en vigtig del af et godt psykisk arbejdsmiljø og et godt arbejdsliv. Hvis ledelsen ikke tager initiativ til at drøfte kompetenceudvikling, kan du som AMR eller TR gøre det.

Det er ofte i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen, at der kan være særligt brug for at være opmærksom på behovet for kompetenceudvikling 

Hvorfor kompetenceudvikling?

Kompetenceudvikling er ofte nødvendig for, at man som medarbejder kan leve op til de krav og forventninger, som man bliver mødt med fra ledelse, borgere, pårørende og kolleger. Dertil kommer, at uddannelse og udvikling er vigtigt for, at man kan levere kvalitet i arbejdet – og det på en måde, som er sikker og sund for en selv.

Du kan som tillidsvalgt være med til at:

  • sikre at du og dine kolleger har tidssvarende og efterspurgte kompetencer
  • sikre godt arbejdsmiljø og at give muligheder for at du og dine kolleger kan udvikle jeres faglighed og skabe grundlag for karriereudvikling
  • sikre faglig tilfredshed i den daglige opgaveløsning
  • gøre jer i stand til at argumentere fagligt i forbindelse med fx opgaveløsning og når drøftelser om opgaveflytninger kommer på dagsordenen.

Forslag til fremgangsmåde på arbejdspladsen: 

  1. Find ud af, hvad de fremtidige kompetencekrav er ved at gå i dialog med ledelsen. 
  2. Tal med dine kolleger
  3. Tag ønsket om kompetenceudvikling op på et personalemøde i AMO eller SU
  4. Forbered dine faglige argumenter
  5. Hvis der fx indføres standarder på en arbejdsplads, er det vigtigt at alle berørte medarbejdere får de nødvendige kompetencer for at de trives og fastholdes i jobbet.