Ansatte på privat overenskomst

Forslag til hvordan du får kompetenceudvikling på dagsordenen

Forbered dig, hvis du gerne vil sætte kompetenceudvikling på dagsordenen. Få hjælp og vejledning her.

Her kan du finde inspiration hvordan du kan forberede dig når du skal have kompetenceudvikling på dagsordenen.
Vejledningerne er fortrinsvis rettet mod forberedelse til møde i SU/AMO på arbejdspladsen, men kan også bruges som inspiration til personalemødet eller til en drøftelse med lederen.

Forslag til fremgangsmåde

 1. Tal med kollegerne
  Tag en uformel snak med kollegerne.

  Det er vigtig for en god proces at medarbejderne er motiverede og med på ideen. Hvad er deres behov? Hvorfor er kompetenceudvikling vigtig? Ved I om forandringerne på arbejdspladsen, kommer til at betyde ændringer for jer som medarbejdere?

  Nogen kan føle sig utrygge ved kompetenceudvikling, fordi de er bange for om de kan indfri forventningerne til deres færdigheder. Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt, at du også har øje for denne gruppe medarbejdere.
  Hjælpepapir til samtalen med kollegerne
   
 2. Lav en indstilling til SU og/eller Arbejdsmiljøudvalget om kompetenceudvikling på din arbejdsplads, og forbered dine argumenter

  Hvis der er et samarbejdsudvalg eller et arbejdsmiljøudvalgt, er det vigtigt at det er her, punktet sættes på dagsordenen.
  På disse møder har du nemlig dokumentation for beslutningen i referatet, og det kan være en hjælp senere. Se punkt 4 nederst på siden.
   
 3. Tal med ledelsen
  Tag et uformelt møde med ledelsen, før du sætter kompetenceudvikling på dagsordenen i SU eller arbejdsmiljøudvalget. Det kan være godt for tillidsforholdet og klimaet på arbejdspladsen.

  Det er også en god ide at finde ud af, om ledelsen er med- eller modspiller, når punktet kommer op.

  Præsenter lederen for din indstilling. Selvom lederen ikke mener, at det er relevant for din arbejdsplads, bør du alligevel sætte forslaget på dagsordenen, for dokumentationens skyld. Du kan godt sætte det på dagsordenen SU eller arbejdsmiljøudvalget, selvom ledelsen ikke er enig.
  Hjælpepapir til samtalen med ledelsen
   
 4. Kompetenceudvikling som dagsordenspunkt på SU eller i arbejdsmiljøudvalget
  Få sat diskussionen om kompetenceudvikling på dagsordenen. Vedlæg din indstilling som bilag til dagsorden.

  Efter den uformelle samtale med lederen, kender du lederens synspunkter og kan forberede dig på dem i din argumentation på mødet.

  I mødereferatet skal du sikre dig, at der står, hvad I har aftalt på mødet, og hvornår processen skal påbegyndes og være afsluttet, og til sidst hvordan det skal foregå.

  Hvis ledelsen afviser forslaget, er det også vigtigt at det føres til referat, sammen med begrundelsen for afslaget. Dermed har du dokumentation, hvis FOA-fagforeningen skal hjælpe eller overtage sagen, eller hvis tingene på anden måde går i hårknude.
  Måske er det relevant både at behandle punktet i SU og i arbejdsmiljøudvalget. Vælg da, hvad du eller dine tillidsvalgte kolleger vil lægge vægt på i de forskellige udvalg og samarbejd om at få jeres fælles plan igennem.