Ansatte på privat overenskomst

Hjælp en kollega med kompetenceudvikling

Når du skal hjælpe en kollega med kompetenceudvikling er det en god ide at få kendskab til efteruddannelsesmuligheder og vilkår under uddannelse

Du kan som TR eller AMR få spørgsmålet: Jeg vil gerne have opfrisket eller have nye kompetencer til løsning af en given opgave.

Hvordan skal du handle?

  • Forbered dig – skaf et overblik over efteruddannelsesmuligheder
  • Indgå i en dialog med kollegaen om præcis hvad hun ønsker kompetencer til.
  • Kræver kompetenceudviklingsbehovet uddannelse eller læring i praksis?
  • Når behovet er fundet – gå da til lederen – evt. sammen med kollegaen
  • Hjælp din kollega til at få en skriftlig aftale

En aftale kan fx. indeholde:

  • En plan for hvornår kompetenceudviklingsforløbet skal finde sted
  • En beskrivelse af, hvad forløbet består af, fx uddannelse, læring i praksis
  • En oversigt over de økonomiske forhold under forløbet
  • En beskrivelse af, hvad kompetenceudviklingsforløbet betyder for kollegaen, når det er afsluttet – fx får hun nye opgaver? Får hun mere i løn?

Sørg for at støtte din kollega i at følge op på aftalen.

I overenskomsten kan du hente viden om vilkårene under uddannelse. På hver af de enkelte fagområders overenskomster kan der være særlige rettigheder i relation til uddannelse.