Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Sæt kompetenceudvikling på dagsordenen

Her kan du finde inspiration hvordan du kan forberede dig når du skal have kompetenceudvikling på dagsordenen.
Vejledningerne er fortrinsvis rettet mod forberedelse til møde i SU/MED på arbejdspladsen, men kan også bruges som inspiration til personalemødet eller til en drøftelse med lederen.