Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Hvad har I ret til?

Der er indgået aftale om jeres rettigheder i forhold til kompetenceudvikling. Du skal være med til at sikre, at denne aftale overholdes.

Medarbejderne har ret til:

  • At MED-udvalget skal drøfte arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling.
  • At alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale). MUS-samtalen er som udgangspunkt individuel, men man kan aftale lokalt, at samtalerne afholdes som gruppe/team-samtaler.
  • At der opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere
  • At medarbejder og leder er gensidigt forpligtet på, at planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres.
  • At der årligt kan afholdes en drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg om regionens/kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet

Det fremgår af kompetenceaftalen 2015, som er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL/Danske Regioner.

Som tillidsvalgt skal du også kigge i de enkelte faggruppers overenskomster, hvor der kan være andre aftaler om uddannelse og kompetenceudvikling.