Ansatte på offentlig overenskomst

Få penge til efter- og videreuddannelse

Man kan få bevilget op til 30.000 til efter- og videreuddannelse, hvis man er kommunalt eller regionalt ansat (50.000 kr. til masteruddannelse). Du kan også søge penge til kompetenceudvikling som statsansat.

Som et resultat af overenskomstforhandlingerne er der afsat en stor sum penge til kompetenceudvikling for FOAs faggrupper. Pengene giver medarbejdere på FOAs områder mulighed for at søge penge til kursus og efteruddannelse. Pengene uddeles gennem Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond samt den Statslige Kompetencefond.

Gøre dine kolleger opmærksom på fondene, så de kan søge penge til at styrke deres kompetencer. Hvis der er udsigt til fyringer eller omstruktureringer på din arbejdsplads, er det ekstra vigtigt at tænke i kompetenceudvikling. Fondene kan ikke søges, hvis man er opsagt. Er man opsagt og kommunalt ansat kan man i stedet søge Tryghedspuljen

Hvad kan man søge penge til hos Kompetencefonden?

Du kan søge støtte til uddannelse, der giver et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet som er til gavn for opgaveløsningen i kommunen eller regionen.

Se hvilke muligheder for kurser og efteruddannelser der er indenfor jeres arbejdsfelt på foa.dks sider om uddannelse. Kig også på hvilke efteruddannelser Kompetencefonden har godkendt på forhånd. Det kan du se på FOAs positivlister. Find linkene herunder:

Efteruddannelse og kurser

FOAs positivliste (kommunalt ansatte)

FOAs positivliste (regionalt ansatte)

I nogle kommuner er der lavet aftale om kurser til forbedring af læse- og regnefærdigheder. Spørg også i FOA-afdelingen hvilke efteruddannelsesmuligheder, der er inden for jeres område.

Pengene, der søges, kan gå til deltagerbetaling på uddannelsen, transport, ophold, og eventuelt materialer (ikke elektroniske), som ikke i forvejen er dækket af statslige midler.

Sådan ansøger du

Du kan finde ansøgningsmateriale, information og vejledning på: 

Den Kommunale Kompetencefond (kommunalt ansatte)

Den Regionale Kompetencefond (regionalt ansatte)

Den Statslige Kompetencefond (statslige ansatte)

Godt at gøre før du går i gang

  • Tjek hjemmesiden for kompetencefonden 
  • Tal med lederen om mulighederne
  • Se positivlisterne for FOAs områder (Se link højere oppe på denne side).
    Her står hvilke uddannelser, der er forhåndsgodkendt til at få penge fra kompetencefonden.
  • Læs FAQ'en før du udfylder ansøgningsskemaet. I FAQ'en kan du læse mere om, hvilke arbejdspladser, der er omfattet, hvad man kan søge til og meget mere.

Har du spørgsmål til kompetencefondene, kan du henvende dig til Marina Hansen, tlf. 46972396 eller Laura Voigt Møllebro, tlf.: 46972688.