Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Kompetenceudvikling og MUS

Brug Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) til at tale om mulighederne for kompetenceudvikling. Og husk, at kommunalt og regionalt ansatte kan søge penge til individuel efteruddannelse.

På vpt.dk (Viden på tværs) kan du få ideer til, hvordan du kan forberede dig inden en MUS, så du bedst mulig støtter din kollega.

Du kan bl.a. klikke dig videre til ”MUS-automaten”, hvor du kan lave et samtaleskema.

vpt.dk/kompetencernes-abc

Søg penge til uddannelsesstøtte

Er man kommunalt eller regionalt ansat kan man søge op 30.000 kr. årligt til individuel kompetenceudvikling gennem de overenskomstaftalte kompetencefonde.

Se mere om støtte til videre- og efteruddannelsen og hvordan man søger:

Få penge til efter- og videreuddannelse 

Hjælp evt. kollegaen overvejelserne om kompetenceudvikling og efteruddannelsen. Kollegaen skal selvfølgelig også tale med lederen.