Opsigelse - hvis du bliver fyret

Står du med en opsigelse i hånden, så få tjekket, at alle regler er blevet overholdt, inden du skriver under. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening først – og gør det så hurtigt som muligt. Du kan have ret til en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke er sagligt begrundet, men ikke hvis du med din underskrift har erklæret dig enig i indholdet.

Husk hvis du bliver fyret!

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Vær opmærksom på, om regler og proces omkring afskedigelsen er blevet overholdt
2
Kontakt FOA-afdelingen og informer om situationen
3
Støt medlemmet og informer om de forskellige muligheder, der er for at komme videre
4
Informer medlemmet om, at det er en god ide at kontakte den lokale FOA-afdeling for rådgivning og hjælp
5
Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation
1
Vær opmærksom på om varsler og regler er overholdt
2
Kontakt afdelingen for at sikre dig at FOA har fået besked om afskedigelsen
3
Støt medlemmet og informer om de forskellige muligheder, der er for at komme videre
4
Informer medlemmet om at det er en god ide at kontakte den lokale FOA-afdeling for rådgivning og hjælp
5
Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation