Opsigelse - hvis du bliver fyret

Står du med en opsigelse i hånden, så få tjekket, at alle regler er blevet overholdt, inden du skriver under. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening først – og gør det så hurtigt som muligt. Du kan have ret til en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke er sagligt begrundet, men ikke hvis du med din underskrift har erklæret dig enig i indholdet.

Husk!

1
Skriv kun under på, at du har modtaget opsigelsen
Skriv: Modtaget og dit navn på opsigelsen. Kontakt derefter straks din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, som vil guide dig videre.
2
Forlad ikke arbejdspladsen
Bliv på arbejdspladsen, selvom du er oprevet. Du må ikke forlade arbejdspladsen i arbejdstiden med mindre din leder tillader det eller beder dig om det. Ellers risikerer du at blive bortvist og miste din løn straks. Kan du ikke arbejde videre, så meld dig syg.
3
Fyringen skal være saglig
Din opsigelse skal være saglig. Hvis den ikke er saglig, kan du have ret til godtgørelse.
4
Pas på, hvad du siger offentligt
Selvom du bliver fyret, har du stadig samme pligt til loyalitet og tavshed som før. Er du i tvivl om, hvad du må ytre, så kontakt din lokale FOA-fagforening.
5
Jobsøgning i arbejdstiden
Som opsagt funktionær har du ret til at holde fri med løn til jobsøgning i såkaldt nødvendigt omfang. Det vil sige i det omfang, du ikke kan placere jobsamtaler og anden jobsøgning uden for din arbejdstid.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Opsigelsesvarsel

  Jo længere du har været ansat, des længere er dit opsigelsesvarsel.
 • Du har ret til en begrundelse

  Du har ret til en begrundelse, hvis du bliver fyret. Er begrundelsen ikke saglig, kan du gøre krav på en godtgørelse.
 • Fratrædelsesgodtgørelse

  Hvis du bliver fyret, kan du have ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du som ansat med en offentlig overenskomst, eller du er ansat efter funktionærloven af en privat arbejdsgiver.

  • Du har ret til 1 månedsløn, der udbetales, når du fratræder, hvis du har været ansat uafbrudt i mere end 12 år.

  • Du har ret til 3 måneders løn, der udbetales samlet, når du fratræder, hvis du har været ansat uafbrudt i mere end 17 år.

  • Fratrædelsesgodtgørelse beskattes efter særlige regler med et bundfradrag på 8.000 kr.
 • Godtgørelse

  Du kan have krav på en godtgørelse, hvis du er blevet fyret uden saglig grund. Derfor er det altid en god ide at få din opsigelse tjekket hos din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er blevet fyret. Hvis vi vurderer, at opsigelsen ikke er sagligt begrundet, fører vi sagen for dig.
 • Frigørelse fra ansættelsesforholdet

  Hvis din arbejdsgiver afskediger dig, men ønsker, at du arbejder i opsigelsesperioden, vil det ofte være muligt at aftale, at du kan fratræde uden eller med kortere varsel, hvis du finder nyt arbejde.
 • Ferie i opsigelsesperioden

  Din arbejdsgiver vil typisk foretrække, at du afholder så meget som muligt af den ferie, du har til gode, i opsigelsesperioden – uanset om du er blevet fyret, eller du selv har sagt op.
 • Hvad må du fortælle om din arbejdsplads?

  Du har den samme loyalitetspligt, tavshedspligt og ytringsfrihed i opsigelsesperioden, som inden du blev fyret eller selv sagde op. Du kan altså ikke fortælle hvad som helst til hvem som helst, selvom din ansættelse snart er forbi.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Fyret under graviditet eller barsel

  Du er bedre beskyttet mod fyring, når du er gravid eller på barsel. Det gælder, uanset om du skal være eller lige er blevet mor, far eller medmor. Hvis du fyres under graviditet eller barsel, skal din arbejdsgiver nemlig dokumentere, at din fyring ikke har noget med dit fravær fra arbejdspladsen i forbindelse med graviditet og barsel at gøre. Det betyder, at der er såkaldt omvendt bevisbyrde.

  Læs mere om opsigelse, når du er gravid eller på orlov

   

 • Fyret under sygdom

  Som udgangspunkt er sygdom det, man kalder lovligt forfald, men dit sygefravær kan være så langvarigt eller så hyppigt, at arbejdsgiveren kan afskedige dig, fordi dit fravær umuliggør en rimelig drift på arbejdspladsen.

  Læs mere om fyring under sygdom

   

 • Fritstillet

  Hvis du er blevet afskediget, kan FOA sommetider forhandle, at du fritstilles i opsigelsesperioden. Det betyder, at du får løn, men ikke skal arbejde i opsigelsesperioden.

  Læs mere om fritstilling

   

 • Bortvist

  Hvis du bliver bortvist, er du afskediget med øjeblikkeligt varsel, og du mister din løn med det samme. Der skal derfor være en meget alvorlig grund til at bortvise dig. Er du offentligt ansat, har du dog krav på en såkaldt partshøring, og det er først, når partshøringsfristen er udløbet, at du står uden lønindkomst.

  Læs mere om bortvisning

 • Frigørelse fra ansættelsesforholdet

  Hvis din arbejdsgiver afskediger dig, men ønsker, at du arbejder i opsigelsesperioden, vil det ofte være muligt at aftale, at du kan fratræde uden varsel eller med kortere varsel, hvis du finder nyt arbejde.

   

 • Diskrimination og forskelsbehandling

  På samme måde som din arbejdsgiver ikke må afskedige dig på grund af graviditet og barsel, så er der flere andre faktorer, som din arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle dig ud fra – og derfor heller ikke fyre dig på grund af:

  • Køn
  • Race
  • Hudfarve
  • National, social eller etnisk oprindelse
  • Handicap
  • Seksuel orientering
  • Politisk overbevisning 
  • Religion
  • Alder

  Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, hvis du føler dig forskelsbehandlet – også hvis det er i forbindelse med en afskedigelse.

   

 • Fyret i ferien eller på en fridag

  Du kan godt fyres, mens du holder ferie eller holder en fridag. Du er altså ikke særligt beskyttet mod fyring, fordi du er på ferie eller holder fri. Det kan være svært for din arbejdsgiver at være sikker på, at du modtager almindelig eller anbefalet post, hvis du fx er bortrejst. Men din arbejdsgiver kan vælge at sende dig en opsigelse med digital post og vil dermed være i stand til at dokumentere, hvornår opsigelsen er leveret til dig.

   

 • Kontraopsigelse

  Hvis du er blevet sagt op, kan du vælge selv at sige op i opsigelsesperioden, for eksempel hvis du har fået nyt job. Det hedder at kontraopsige. Hvis du kontraopsiger, skal du være opmærksom på, at du kan miste visse fordele, du måske har forhandlet dig til i forbindelse med din fyring. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Vær opmærksom på, om regler og proces omkring afskedigelsen er blevet overholdt
2
Kontakt FOA-afdelingen og informer om situationen
3
Støt medlemmet og informer om de forskellige muligheder, der er for at komme videre
4
Informer medlemmet om, at det er en god ide at kontakte den lokale FOA-afdeling for rådgivning og hjælp
5
Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation
1
Vær opmærksom på om varsler og regler er overholdt
2
Kontakt afdelingen for at sikre dig at FOA har fået besked om afskedigelsen
3
Støt medlemmet og informer om de forskellige muligheder, der er for at komme videre
4
Informer medlemmet om at det er en god ide at kontakte den lokale FOA-afdeling for rådgivning og hjælp
5
Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation