Opsigelse - hvis du bliver fyret

Står du med en opsigelse i hånden, så få tjekket, at alle regler er blevet overholdt, inden du skriver under. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening først – og gør det så hurtigt som muligt. Du kan have ret til en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke er sagligt begrundet, men ikke hvis du med din underskrift har erklæret dig enig i indholdet.

Husk hvis du bliver fyret!

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Vær opmærksom på, om regler og proces omkring afskedigelsen er blevet overholdt
2
Kontakt FOA-fagforeningen og informer om situationen
3
Støt medlemmet og informer om de forskellige muligheder, der er for at komme videre
4
Informer medlemmet om, at det er en god ide at kontakte den lokale FOA-fagforening for rådgivning og hjælp
5
Bistå medlem og FOA-fagforeningen med at fremskaffe dokumentation
1
Vær opmærksom på om varsler og regler er overholdt
2
Kontakt afdelingen for at sikre dig at FOA har fået besked om afskedigelsen
3
Støt medlemmet og informer om de forskellige muligheder, der er for at komme videre
4
Informer medlemmet om at det er en god ide at kontakte den lokale FOA-afdeling for rådgivning og hjælp
5
Bistå medlem og FOA-fagforeningen med at fremskaffe dokumentation