Bortvisning

En bortvisning er en afskedigelse med øjeblikkeligt varsel, hvilket betyder, at man mister sin løn med det samme. Der er altså tale om den strengeste ansættelsesretlige reaktion, og derfor skal arbejdsgiver kunne føre bevis for, at den ansatte har misligholdt sit ansættelsesforhold væsentligt.

Hvornår kan man blive bortvist?

  • En bortvisning er kun berettiget, hvis der er tale om en meget alvorlig grund, f.eks. uberettiget udeblivelse fra sit arbejde, eller at den ansatte har erkendt at have begået tyveri eller en anden kriminel handling på arbejdspladsen.
  • Hvis den ansatte udviser en adfærd, som arbejdsgiver ikke kan acceptere, vil det som udgangspunkt kunne give anledning til en påtale eller en skriftlig advarsel.

Hvilke konsekvenser har en bortvisning?

  • Hvis du bliver bortvist, er du afskediget med øjeblikkeligt varsel, og du mister din løn med det samme. Desuden vil en bortvisning have konsekvenser for din ret til dagpenge, da du vil få karantæne på grund af selvforskyldt ledighed. Hvis bortvisningen viser sig at være uberettiget, vil karantænen blive ophævet.

Hvad skal du gøre, hvis du er blevet bortvist?

  • Kontakt hurtigst muligt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er blevet bortvist, så du kan få hjælp til at vurdere, om din bortvisning er uberettiget. Kontakt desuden FOAs A-kasse om din ret til dagpenge.

Særligt for ansatte på offentlig overenskomst:

  • Hvis du er offentligt ansat eller omfattet af en offentlig overenskomst, har du ret til at udtale dig (partshøring), inden din arbejdsgiver træffer beslutning om bortvisning af dig. Din arbejdsgiver skal give dig en frist til at komme med dit svar. Du kan få hjælp af din tillidsrepræsentant eller i din lokale FOA-fagforening med at formulere dit parthøringssvar. Læs mere om partshøring.

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.