Bortvist

En bortvisning er en afskedigelse med øjeblikkeligt varsel. Der skal være en meget alvorlig grund, for at en medarbejder kan blive bortvist. 

  • Hvis du bliver bortvist, er du afskediget med øjeblikkeligt varsel, og du mister din løn med det samme. Der skal derfor være en meget alvorlig grund til at bortvise dig. Er du offentligt ansat, har du dog krav på en såkaldt partshøring, og det er først, når partshøringsfristen er udløbet, at du står uden lønindkomst. Du kan bortvises, hvis du ikke møder på arbejde og ikke har en gyldig grund til at blive væk.

  • En gyldig grund til at blive væk kan være, at du er blevet syg, dit barn er syg, eller en anden nærtstående har akut brug for din hjælp på grund af sygdom. Du skal i så fald melde dig selv eller barnet syg på den måde, der er aftalt på din arbejdsplads.

  • Hvis du har været ude for en ulykke og derfor ikke kan kontakte din arbejdsplads, er du selvfølgelig lovligt undskyldt og kan ikke bortvises af den årsag.

  • Har du tidligere fået en advarsel, og du ikke ændrer adfærd, øger det din arbejdsgivers ret til med god grund at bortvise dig.

  • Kontakt straks din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er blevet bortvist, så du kan få hjælp til at vurdere, om du er blevet bortvist med saglig grund.

Saglige grunde til bortvisning kan være

  • Du er blevet væk fra dit arbejde uden lovlig grund.

  • Du har begået noget kriminelt på arbejdspladsen.

Du mister løn og får karantæne i A-kassen, hvis du berettiget bortvises

  • Hvis du bliver bortvist, mister du din løn, og du får først ret til dagpenge, når karantæneperioden er udløbet.