Fritstillet ved fyring

Hvis du er blevet afskediget, kan din arbejdsgiver vælge at fritstille dig. Hvis du bliver fritstillet, er du fortsat ansat og får løn, men skal ikke arbejde i opsigelsesperioden. Reglerne er komplicerede, så spørg altid din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Ferie i fritstillingsperioden

  • Reglerne om ferie i fritstillingsperioden er komplicerede, så sørg for at få afklaret, om du afvikler ferie i fritstillingsperioden eller ej.

  • Din arbejdsgiver kan anse din ferie som afholdt i fritstillingsperioden, hvis der i perioden er plads til din arbejdsgivers varsling plus længden af din ferie.

  • Hvis du har ret til en 6. ferieuge, får du den udbetalt med den sidste løn, medmindre du har afviklet den før du blev fritstillet. Der kan gælde særlige regler, hvis du er privatansat.

  • Hvis du har fået overført ferie fra året før, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder den i fritstillingsperioden.