Særligt til tillidsvalgte

Fritstillet ved fyring

Hvis du er blevet afskediget, kan din arbejdsgiver vælge at fritstille dig. Hvis du bliver fritstillet, er du fortsat ansat og får løn, men skal ikke arbejde i opsigelsesperioden. Reglerne er komplicerede, så spørg altid din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  Medmindre du har aftalt andet, så betyder reglerne i hovedtræk for dig, der har mindst tre måneders opsigelse som omfattet af en offentlig overenskomst, at:

  • Du kan begynde nyt arbejde, mens du er fritstillet.

  • Du får mindst 3 måneders løn, uanset om du får nyt job og løn fra en ny arbejdsgiver. Det kaldes minimalerstatningsreglen.

  • Hvis du har mere end 3 måneders opsigelse, vil din arbejdsgiver kunne modregne lønnen, du tjener et andet sted, i lønnen, du ellers ville have modtaget udover minimalerstatningen. Din arbejdsgiver kan modregne, medmindre I aftaler andet.

  • Du har pligt til at søge nyt arbejde, når du bliver fritstillet, medmindre I aftaler andet. Det har du på grund af den såkaldte tabsbegrænsningspligt.

  • Løn fra bibeskæftigelse, som du hele tiden har haft, kan aldrig modregnes.

  • Du har ikke pligt til at søge nyt arbejde, hvis du er sygemeldt.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Er du ansat på privat overenskomst, afhænger reglerne om fritstilling af din overenskomst. Der vil ofte være mulighed for at aftale vilkår med din arbejdsgiver, hvis du bliver fritstillet. Spørg din tillidsrepræsentant eller FOA-fagforening, hvis du er blevet fritstillet, eller er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Ferie i fritstillingsperioden

 • Reglerne om ferie i fritstillingsperioden er komplicerede, så sørg for at få afklaret, om du afvikler ferie i fritstillingsperioden eller ej.

 • Din arbejdsgiver kan anse din ferie som afholdt i fritstillingsperioden, hvis der i perioden er plads til din arbejdsgivers varsling plus længden af din ferie.

 • Hvis du har ret til en 6. ferieuge, får du den udbetalt med den sidste løn, medmindre du har afviklet den før du blev fritstillet. Der kan gælde særlige regler, hvis du er privatansat.

 • Hvis du har fået overført ferie fra året før, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder den i fritstillingsperioden.