Fyret under sygdom

Du kan ikke blive fyret, fordi du har meldt dig syg med influenza, men bliver du langvarigt syg eller har mange sygedage, kan din sygdom være saglig grund til afskedigelse:

  • Din sygdom kan være saglig grund, hvis din arbejdsplads på grund af dine mange sygedage ikke kan få løst arbejdsopgaverne tilfredsstillende.

  • Din arbejdsgiver skal inden afskedigelsen have afsøgt alle muligheder for at fastholde dig i jobbet.

  • Hvis du bliver fyret under sygdom, kan du have ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis kommunen vurderer at du er uarbejdsdygtig. Det afhænger af din konkrete situation om du kan få sygedagpenge, hvorfor vi anbefaler dig at kontakte din lokale FOA-fagforening for at få vejledning herom.

  • Kontakt straks din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du føler dig truet af fyring eller allerede er blevet fyret på grund af dit sygefravær. Hvis din fyring ikke er saglig, vil vi kræve, at arbejdsgiveren enten trækker opsigelsen tilbage, eller at du får en erstatning.

 

Hvor mange sygedage må du have før fyring?

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.