Fyret under sygdom

Du kan ikke blive fyret, fordi du har meldt dig syg med influenza, men bliver du langvarigt syg eller har mange sygedage, kan din sygdom være saglig grund til afskedigelse:

  • Din sygdom kan være saglig grund, hvis din arbejdsplads på grund af dine mange sygedage ikke kan få løst arbejdsopgaverne tilfredsstillende.

  • Din arbejdsgiver skal inden afskedigelsen have afsøgt alle muligheder for at fastholde dig i jobbet.

  • Hvis du bliver fyret under sygdom, har du, når du ikke længere har ret til løn, ret til sygedagpenge fra kommunen, indtil du bliver rask.

  • Kontakt straks din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du føler dig truet af fyring eller allerede er blevet fyret på grund af dit sygefravær. Hvis din fyring ikke er saglig, vil vi kræve, at arbejdsgiveren enten trækker opsigelsen tilbage, eller at du får en erstatning.

 

Hvor mange sygedage må du have før fyring?