Særligt til tillidsvalgte

Ret til begrundelse for fyring

En fyring kan være sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Fyringen kan også være begrundet sagligt i forhold, der har med dig at gøre. Din arbejdsgiver skal være i stand til at dokumentere grundlaget for fyringen og for sin indsats for at fastholde dig i jobbet inden. Det kan være, du har fået en advarsel, hvor du er gjort opmærksom på, at du skal rette ind på nogle punkter, men efterfølgende ikke har gjort det.

En saglig begrundelse, der har med din arbejdsplads at gøre, kan være:

 • Nedskæringer på arbejdspladsen
 • Besparelser og rationaliseringer
 • Organisationsændringer og omstruktureringer.

En saglig begrundelse, hvis det handler om dig som medarbejder, kan være:

 • Du mangler kvalifikationer eller evner til at udføre arbejdet.
 • Du er langvarigt syg eller har hyppigt sygefravær.
 • Du kan eller vil ikke ændre på alvorlige samarbejdsvanskeligheder, som du er årsag til.

Det er ikke en saglig begrundelse at:

 • Du er gravid, og der derfor er risiko for, at du har mere fravær end normalt.
 • Du er på barsel og derfor bedst kan undværes.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Hvis du er omfattet af en privat overenskomst, kan du have en såkaldt karenstid, der betyder, at du først har krav på en saglig begrundelse for fyring, når du har været ansat et stykke tid. Tjek din overenskomst, eller spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, om det gælder for dig.

Din arbejdsgiver skal orientere FOA om din opsigelse

Din arbejdsgiver pligt til at orientere FOA, så snart du bliver opsagt.

 • Orienteringen skal indeholde oplysninger, der gør det muligt for FOA at bedømme, om din opsigelse er sagligt begrundet. FOA har herefter en måned til at kræve en forhandling med din arbejdsgiver, hvis din opsigelse ikke er rimelig begrundet. FOA Forbundet sender straks beskeden videre til din lokale FOA-afdeling, som kontakter dig.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver som hovedregel først har pligt til at orientere FOA, når du er fyret.
  • Du skal selv tage initiativ til at svare i den såkaldte partshøring, inden du bliver endelig opsagt. Du kan få hjælp i din lokale FOA-fagforening til at formulere dit svar.

  Læs mere om partshøring

  Læs mere om mulighedserklæring og fastholdelse i jobbet, hvis du er syg