Ret til begrundelse for fyring

En fyring kan være sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Fyringen kan også være begrundet sagligt i forhold, der har med dig at gøre. Din arbejdsgiver skal være i stand til at dokumentere grundlaget for fyringen og for sin indsats for at fastholde dig i jobbet inden. Det kan være, du har fået en advarsel, hvor du er gjort opmærksom på, at du skal rette ind på nogle punkter, men efterfølgende ikke har gjort det.

En saglig begrundelse, der har med din arbejdsplads at gøre, kan være:

  • Nedskæringer på arbejdspladsen
  • Besparelser og rationaliseringer
  • Organisationsændringer og omstruktureringer.

En saglig begrundelse, hvis det handler om dig som medarbejder, kan være:

  • Du mangler kvalifikationer eller evner til at udføre arbejdet.
  • Du er langvarigt syg eller har hyppigt sygefravær.
  • Du kan eller vil ikke ændre på alvorlige samarbejdsvanskeligheder, som du er årsag til.

Det er ikke en saglig begrundelse at:

  • Du er gravid, og der derfor er risiko for, at du har mere fravær end normalt.
  • Du er på barsel og derfor bedst kan undværes.

Din arbejdsgiver skal orientere FOA om din opsigelse

Din arbejdsgiver pligt til at orientere FOA, så snart du bliver opsagt.

  • Orienteringen skal indeholde oplysninger, der gør det muligt for FOA at bedømme, om din opsigelse er sagligt begrundet. FOA har herefter en måned til at kræve en forhandling med din arbejdsgiver, hvis din opsigelse ikke er rimelig begrundet. FOA Forbundet sender straks beskeden videre til din lokale FOA-afdeling, som kontakter dig.

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.