Kan man blive fyret, mens man er gravid eller på barsel?

Du må ikke fyres på grund af graviditet eller under barsel eller adoption. Det står i loven, og det gælder alle. Hvis du fyres under graviditet eller barsel, skal din arbejdsgiver nemlig dokumentere, at din fyring ikke har noget med dit fravær fra arbejdspladsen i forbindelse med graviditet og barsel at gøre. Det betyder, at der er såkaldt omvendt bevisbyrde.

  • Det gælder, hvis du er fastansat.

  • Det gælder også, hvis du er ansat i prøveperiode, som vikar eller i en tidsbegrænset stilling.

  • Din arbejdsgiver skal som regel betale en betydelig godtgørelse til dig, hvis du bliver fyret, mens du er gravid eller på barselsorlov.

  • Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, hvis du bliver fyret, mens du er gravid eller på orlov. Så sikrer vi os, at du ikke er blevet fyret på grund af graviditet eller orlov. Hvis vi mener, det ikke er tilfældet, fører vi sagen for dig.

  • Husk, at beskyttelsen mod fyring som gravid først gælder, når du har givet din arbejdsgiver besked, om at du venter barn.

Læs mere om, hvornår du skal fortælle din arbejdsgiver, du er gravid