Opsigelsesvarsel ved fyring

Hvis du bliver fyret, gælder der forskellige opsigelsesvarsler, alt efter din overenskomst og hvor længe du har været fastansat. Tjek din overenskomst eller spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvilket opsigelsesvarsel, der gælder for dig.

Fælles for alle

  • Dit opsigelsesvarsel gælder fra udgangen af den måned, du modtager opsigelsen.

  • Du har pligt til at arbejde i opsigelsesperioden, medmindre du og din arbejdsgiver aftaler andet.

  • Hvis du bliver opsagt, mens du er syg, og du bliver rask i opsigelsesperioden, skal du melde dig rask og gå på arbejde.

Opsigelse i prøvetid

Hvis du bliver opsagt i din prøvetid, er dit opsigelsesvarsel typisk 14 dage. Du har kun prøvetid, hvis det udtrykkeligt står i dit ansættelsesbevis. Her står der også, hvad dit opsigelsesvarsel er.

Læs mere om prøvetid

Læs mere om ansættelsesbevis

Timelønnet

Hvis du er timelønnet, kan du normalt opsiges med 2 dages varsel. Tjek din overenskomst, eller spørg din tillidsrepræsentant eller din FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

 

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.