Lokale aftaler selvejende institutioner

Dania

 Forhåndsaftale om lokal løn for social- og sundhedspersonale (1. april 2019)

 

Danske Diakonhjem

 Forhåndsaftale for tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere (1. maj 2018) 

 

L

Lindehuset

 Forhåndsaftale for plejepersonale, husassistenter samt teknisk servicemedarbejdere (28. april 2003)

 Forhåndsaftale om honorering af tillidsrepræsentant for plejepersonale, husassistenter samt teknisk servicemedarbejdere (8. januar 2003)

Suppleringsaftale pr. 1. januar 2007:
Med virkning fra 1. januar 2007 er aftalt, at alle ansatte i henhold til FOAs overenskomster på Bostedet Lindehuset ydes +1 løntrin.

 

Lokalcenter Rosengård

 Forhåndsaftale (1. april 2010)

 Tillægsaftale (29. september 2006)

 Tillægsaftale vedrørende sundhedsforsikring, lørdagstillæg m.m. (26. oktober 2007)

 

Louisenlund

 Forhåndsaftale om lokal løndannelse, arbejdstidsbestemte tillæg og dispensation fra hviletidsbestemmelser (1. april 2010)

 Forhåndsaftale om Ny Løn for sosupersonale og husassistenter (1. april 2006)

 Lokalaftale om arbejdstidsbestemte tillæg for sosupersonale og husassistenter (1. januar 2004)

 Suppleringsaftale (1. januar 2007)

 

O

OK-Fonden

 Forhåndsaftale for OK-fondens plejecentre Dyruphus, Gurli/Vibeke og Kragsbjergløkke (1. februar 2014)

 Lokalaftale om funktions- og kvalifikationsløn samt arbejdstid (1. november 2019)

 

P

Paletten

 Lønkatalog for værkstedsassistenter for perioden 01.04.2002 til 31.03.2005

 

​Plejehjemmet Ida Marie

 Forhåndsaftale for Plejehjemmet Ida Marie (1. maj 2022) 

 

Provstegårdshjemmet

 Forhåndsaftale for Provstegårdshjemmet (1. april 2006)

 TR-aftale for Provstegårdshjemmet (1. februar 2015)

 

S

Social- og sundhedsskolen Fyn

 Forhåndsaftale undervisere (1. september 2023)

 

Strandhøjen Friplejehjem

 Forhåndsaftale SOSU (1. november 2022) 

 Lokalaftale om arbejdstid (20. juli 2023) 

 Lokalaftale om ekstraordinær indkaldelse i vagt (20. juli 2023) 

 Lokalaftale om frivilligt byt (20. juli 2023) 

 

Sydmarksgården

 Forhåndsaftale for husassistenter og sosu-personale (1. januar 2010)

 Lokalaftale om afspadsering, daglig arbejdstidsnorm og hviletidsbestemmelse (1. juli 2018)

 

T

Tornbjerg Friplejehjem

 Lokalaftale om løn og arbejdstid (1. april 2019) med tillæg (28. februar 2023)