Din Løn

De centrale overenskomster og lønmagasinerne kan du finde via boksen "Centrale overenskomster". Begge link fører dig over på FOAs centrale hjemmeside med Råd og Regler.

De lokale aftaler om arbejdstid og Ny Løn finder du her på siden som pdf-filer under den enkelte arbejdsgiver. Det er aftaler, som FOA Odense har indgået med de lokale arbejdsgivere, og som skal ses som et supplement til de centrale overenskomster.

Nærmere oplysninger om Ny Løn og forståelse af aftalerne kan fås ved din lokale tillidsrepræsentant/din sektor.