Lokale aftaler Region Syddanmark

 AMR-aftale for Region Syddanmark (11. april 2019)

 TR-aftale for Region Syddanmark (1. januar 2019)

 TR-struktur for Psykiatrien i Region Syddanmark (1. april 2011)

 TR-struktur for Ambulance Syd i Region Syddanmark (1. december 2022)  

 

Handicapcenter Fyn

Forhåndsaftale for sosu-personale og husassistenter med pædagogiske arbejdsopgaver (1. april 2020) 

Forhåndsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, PAU-assistenter og sygehjælpere med medicinhåndtering (1. april 2020) 

Forhåndsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og PAU-assistenter med medicinhåndtering dagtilbud (1. januar 2023) 

Forhåndsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og PAU-assistenter med pædagogiske opgaver (1. april 2020) 

Forhåndsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og PAU-assistenter, Skærehaven, tøjpenge (1. juni 2021)

Forhåndsaftale for forflytningsvejledere (1. marts 2023)

Lokalaftale om nedsættelse af hviletid (1. november 2022)

 

Pædagogisk 

 Omsorgsmedhjælpere Østerhuse, Kerteminde (3. juli 2003) 

 Omsorgsmedhjælpere på sociale og social-psykiatriske institutioner (1. januar 2009)

 Specialcenter for voksne med handicap (19. oktober 2015)

 Specialcenter for voksne med handicap - Normperiode (uge 5 2016) 

 

Service

 Skolebetjente m.fl. - Forhåndsaftale - overenskomst 32.15.1 (1. april 2003)

 Amtsvejmænd m.fl. - Forhåndsaftale - overenskomst 32.28.1 (1. april 2002)

 AMK-vagtcentralen - Rammeaftale om frivilligt ekstra arbejde (FEA) (1. marts 2018)

 Ambulance Syd - Forhåndsaftale (1. januar 2019)

 Ambulance Syd - AMR-vilkår (1. januar 2019) 

 Ambulance Syd - Avancerede enheder (27. april 2023) 

 Ambulance Syd - Ulempetillæg DN/DDNN (2021) 

 Ambulance Syd - Ulempetillæg døgn (2021) 

 

Social-Sundhed

 Praktikvejlederaftale (23. juni 2003)

 Behandlingspsykiatrien - Forhåndsaftale (1. april 2010) 

 Psykiatrien - Nyhedsbrev vedr. forhåndsaftale februar 2011

 Psykiatrien - Forhåndsaftale vedr. Diplomuddannelse (1. juni 2016)