OUH - Social & Sundhed

Social- og sundhedsassistenter

 Aftale om vagtordningen (1. juni 2019)

 Januarpakke om vagttillæg (1. april 2022)

Vedrørende lokale lønaftaler for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere henvises til Fællestillidsrepræsentanternes kontor på OUH på tlf. 65 41 33 20.

 

Portører 
Nærmere information om de enkelte aftaler kan fås ved henvendelse til FOA Odenses overenskomstsekretariat.

Portørerne overgik til Ny Løn 1. april 2000. I denne forbindelse aftaltes, at tidligere ydede tillæg blev overført til Ny Løn og gjort pensionsgivende. Samtidig aftaltes, at løntrin ydet som garantiløn blev omkonverteret til personlige tillæg. 

 Tillæg for afløsning i posten, kursus i kemihåndtering og håndtering af kemiaffald (6. februar 2003)

 Tillæg for pc-montering (25. februar 2003)

 Tillæg for affaldshåndtering (25. februar 2003)

 Tillæg for colorittur, springerfunktion, transport af reparationsting, vægterfunktion, medicindistribution, postsortering, distributionsfunktioner og budtjeneste (25. februar 2003)

 Tillæg for uddannelse i og selvstændig opgavevaretagelse i posten (25. februar 2003)

 Funktionstillæg til ansatte i centraldepotet (25. februar 2003)

 Tillæg for uddannelse, kemikalieblanding og rensning af spildevandsfiltre til ansatte i vaskeriet (25. februar 2003)

 

Neurofysiologiassistenter
På området er alene indgået individuelle kvalifikations- og funktionslønaftaler.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til fællestillidsrepræsentanten på tlf. 65 41 33 20.