Lokale aftaler Region Syddanmark - Sygehus Fyn Nyborg

Aftalerne dækker Sygehus Fyn under ét, det vil sige alle fynske sygehuse excl. OUH.

Nærmere information om de enkelte aftaler kan fås ved henvendelse til fællestillidsrepræsentant Hanne Hansen, Sygehus Fyn Nyborg, eller overenskomstsekretariatet i FOA Odense.

 

Fællesoverenskomsten (social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere)
Aftale af 19. juni 2001 for perioden 01.04.2000 til 31.03.2001 udmønter kr. 346.000 i konkrete individuelle løntillæg.

Aftale af 21. maj 2002 for perioden 01.04.2001 til 31.03.2002 udmønter kr. 294.000 i konkrete individuelle løntillæg.

Aftale af 26. januar 2004 for perioden 01.04.2002 til 31.03.2004 udmønter kr. 997.000 i konkrete individuelle løntillæg.

Der er overført kr. 180.000 til forhandlingen for perioden 01.04.2004 og fremad. Denne forhandling er endnu ikke afsluttet.

De konkrete individuelle aftaler suppleres med følgende forhåndsaftaler:

 Forhåndsaftale for faste aftenvagter (19. juni 2001)

 Forhåndsaftale for faste nattevagter (19. juni 2001)

 Forhåndsaftale om tillæg som A-instruktør (19. juni 2001)

 Praktikvejlederaftale (23. juni 2003)

 

Portøroverenskomsten
 Aftale om indplacering af sygehusportører i Ny Løn (31. januar 2002)

 Aftale for perioden 01.04.2000 til 31.03.2001 udmønter kr. 74.000 i funktionsløntillæg (12. februar 2001) 

Aftale af 29. august 2002 for perioden 01.04.2001 til 31.03.2002 udmønter kr. 66.000 i konkrete individuelle løntillæg

 Aftale for perioden 01.04.2002 til 31.03.2005 udmønter kr. 119.000 i 1. og 2. overenskomstår og kr. 111.000 i 3. overenskomstår i funktionsløntillæg (31. marts 2004)

Aftale for perioden 01.04.2002 til 31.03.2005 udmønter kr. 97.000 i individuelle løntillæg

 Aftale om lønprofil for portører og om særligt tillæg efter 6 års ansættelse udmønter kr. 143.000 (31. marts 2004)

 

På Sygehus Fyn Nyborg er der indgået afdelingsvise arbejdstidsaftaler. Information herom kan fås ved henvendelse til den lokale tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant.