Lokale aftaler Assens Kommune

Kost-Service

 Rengøringsassistenter m.fl. - Kombinationsansættelse i daginstitutioner eller skolefritidsordninger (1. januar 2007)

 

Pædagogisk

 Lindebjerg - Arbejdstidsaftale (1. maj 2016)

 Dagplejere - Forhåndsaftale (1. oktober 2020)

 Omsorgsmedhjælpere - Forhåndsaftale (1. januar 2010)

 

Social-Sundhed

 Social- og sundhedspersonale - Forhåndsaftale (1. august 2021)

 Social- og sundhedspersonale - Arbejdstidsaftale (1. april 2016)

 CSA Duedalen - Forhåndsaftale om lokal løn (1. marts 2014)

 CSA Duedalen - Arbejdstidsaftale (1. marts 2014)

 

Teknik-Service

 Teknisk service - Forhåndsaftale (1. oktober 2022)