Lokale aftaler Nordfyns Kommune

Pædagogisk

 Dagplejere - Forhåndsaftale (1. marts 2019)

 Dagplejere - TR-aftale (1. januar 2016) 

 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Handicap & Psykiatri - Forhåndsaftale (1. november 2022) 

 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Handicap & Psykiatri - TR-aftale (1. januar 2022) 

 

Social-Sundhed

 Ældre-Handicapområdet - Arbejdstidsaftale (1. marts 2016)

 Ældre-Handicapområdet - FO-dage for fast aften/nattevagt (1. december 2015)

 Ældre-Handicapområdet - Forhåndsaftale for social- og sundhedspersonale (1. november 2016)

 Handicapcenter Nordfyn - Aftale Daglig arbejdstid (1. januar 2015)

 Handicapcenter Nordfyn - Aftale Nedsættelse af hviletid samt Udskydelse af afspadsering (1. januar 2015)

 Handicapcenter Nordfyn - Tillæg til forhåndsaftale (1. april 2016)

 

Teknik-Service

 Tekniske servicemedarbejdere m.fl. - Forhåndsaftale (1. august 2015)