Lokale aftaler Odense Kommune

Kost-Service

 Erhvervsuddannede Serviceassistenter, rengøringsteknikere (1. januar 2020)

 Husassistenter i Ældre-Handicap - Forhåndsaftale (1. april 2016)

 Husassistenter, St. Dannesbo - Arbejdstidsaftale (6. december 2010)

 

 

Pædagogisk

 Dagplejere - Forhåndsaftale (1. januar 2023)

 Dagplejepædagoger - Forhåndsaftale (1. oktober 2022) 

 Gæstedagplejehus Freja i Dagplejecenter Øst 

 Flyvere i dagplejen - Lokalaftale (1. juni 2023) 

 Flyvere i dagplejen pædagoger - Lokalaftale (1. juli 2023) 

 Heldagslegestuer 

 Pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger - Arbejdstidsaftale (1. april 2022)

 

 

Social-Sundhed

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

 Forhåndsaftale for tilsynsførende assistenter på forsorgsinstitutioner (1. april 2022) 

 Rusmiddelcenter - Arbejdstidsaftale (6. december 2010) 

 St. Dannesbo - Arbejdstidsaftale for sosu-personale (1. januar 2012) 

 St. Dannesbo - Arbejdstidsaftale for tilsynsførende assistenter (1. januar 2022) 

 Stofindtagelsen og Sundhedsrummet - Arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonale (1. februar 2015) 

 

Sundhedsforvaltningen

 Forhåndsaftale for social- og sundhedspersonale (1. april 2023) 

 Aktivitet & Træning - FO-dage, merarbejde og afspadsering (1. oktober 2010) 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen

 Forhåndsaftale for social- og sundhedspersonale (1. april 2018) 

 Forhåndsaftale om aflønning af sygepleje-, jordemoder- og medicinstuderende, der ansættes som ufaglærte afløsere (1. juli 2020) 

 Bjerggårdshaven - Aftale om funktionstillæg til SSH på månedsløn (1. april 2008) 

 Handicaphjælpere - Løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, som har handicappede i Odense Kommune som arbejdsgivere, der er bevilliget hjælp efter Servicelovens §95 

 Handicaphjælpere - Løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, der har handicappede i Odense kommune som arbejdsgivere, der er bevilliget hjælp efter Servicelovens §96 (Odense kommunes regler, Lønsatser på s. 33 i brugerhåndbogen) 

 Rådighedsvagt fra vagtværelse (1. oktober 2019) 

 

Ledere

FOAs overenskomst er i modellerne markeret med gult:

 Lønmodel niveau 3

 Lønmodel niveau 4

 Lønmodel niveau 5 

 

 

Teknik-Service

 Tekniske serviceledere/-medarbejdere - Forhåndsaftale (1. april 2017)

 

 

TR/AMR

 Forhåndsaftale om TR/AMR-funktion (1. april 2018)