Lokale aftaler Nyborg Kommune

Kost-Service

 Husassistenter - Forhåndsaftale (1. april 2009)

 Husassistenter Pleje/Omsorg, Produktionskøkkener - Lokalaftale (1. august 2007) 

 

Pædagogisk 

 Dagplejere - Forhåndsaftale (1. januar 2019)

 

Social-Sundhed

 Social- og sundhedspersonale - Forhåndsaftale (1. september 2021)

 Social- og sundhedspersonale - Arbejdstid og hviletid (1. august 2019)

 Social- og sundhedspersonale - Mulighed for højere timetal (1. august 2019)

 Social- og sundhedspersonale - Afspadsering og udbetaling særydelser (1. august 2019)

 Social- og sundhedspersonale - Transportgodtgørelse (1. januar 2010)

 

Teknik-Service

 Tekniske serviceledere m.fl. på skoleområdet - Forhåndsaftale (1. august 2016)

 Teknisk Serviceområde Intern Service - Forhåndsaftale (1. august 2021)