Lokale aftaler Nyborg Kommune

Kost-Service

 Husassistenter - Forhåndsaftale (1. april 2009) 

 Husassistenter Pleje/Omsorg, Produktionskøkkener - Lokalaftale (1. august 2007) 

 

Pædagogisk 

 Dagplejere - Forhåndsaftale (1. januar 2019) 

 

Social-Sundhed

 Social- og sundhedspersonale - Forhåndsaftale (1. april 2024) 

 Social- og sundhedspersonale - Arbejdstid og hviletid (1. august 2019) 

 Social- og sundhedspersonale - Mulighed for højere timetal (1. august 2019) 

 Social- og sundhedspersonale - Afspadsering og udbetaling særydelser (1. august 2019) 

 Social- og sundhedspersonale - Transportgodtgørelse (1. januar 2010) 

 

Teknik-Service

 Tekniske serviceledere m.fl. på skoleområdet - Forhåndsaftale (1. august 2016) 

 Teknisk Serviceområde Intern Service - Forhåndsaftale (1. august 2021)