Medlems ABC: Tilskudsmuligheder, studier og studierejser

Som medlem af afdelingen kan du søge om tilskud til studieaktivitet og rejser i forbindelse med studierne.

Studiet skal være relevant for faget eller uddannelsen. Der kan være tale om både studier inden- og udenlands, hvor formålet er at skaffe sig indsigt i forhold, der har relevans for den aktuelle arbejdsplads. Det kan for eksempel dreje sig om hospitalsforholdene i et andet land.

Ønsker du yderligere information, så kontakt afdelingen, som udleverer ansøgningsskema.