Medlems ABC: Begravelseshjælp

Begravelseshjælp er indført den 1. januar 2002 for medlemmer af pensionsordningen af 01.04.90.

For at imødekomme ønsker fra medlemmer om begravelseshjælp, og for at give en bedre dækning ved død, har Pen-Sam indført en obligatorisk begravelseshjælp for dødsfald. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2002.

Begravelseshjælpen, som dækker alle medlemmer under 60 år, der indbetaler bidrag efter den 1. januar 2002, udgør 12.500 kr. efter afgift i 2002.

Indførelsen af begravelseshjælpen sker som erstatning for den obligatoriske kapitalpension, som alle medlemmer under 50 år, optaget i Pensionsordningen af 01.04.90, har været omfattet af siden 1. januar 1997.