Medlems ABC: Løn

FOA forhandler løn på dine vegne, fordi vi har forhandlingsretten.

Målet er at opnå den bedst mulige løn ud fra anciennitet, jobprofil og forhåndsaftaler, der er indgået mellem afdeling og arbejdsgiver.

Når du arbejder inden for FOAs overenskomstområde betyder det, at vi er den eneste faglige organisation, der er berettiget til at forhandle overenskomsterne.

De generelle lønforhandlinger forhandles centralt af forbundet. "Ny Løn" forhandles af FOA Frederikssund med de respektive arbejdsgivere.