Medlems ABC: Juridisk bistand

Som medlem har du adgang til juridisk bistand.

Der kan gennem afdelingen rettes spørgsmål til hovedforbundets jurister, der stiller deres viden til rådighed i faglige sager.

Endvidere kan der i enkeltstående sager ydes advokatbistand.

Afdelingen vurderer efter ansøgning, om denne juridiske bistand kan ydes.