Medlems ABC: Arbejdsskade, ulykke mv.

Kommer du ud for en arbejdsulykke, eller pådrager du dig en arbejdsskade, skal du henvende dig til arbejdsmiljørepræsentanten på din arbejdsplads. Arbejdsmiljørepræsentanten vil i samarbejde med afdelingen hjælpe dig med at få skaden anmeldt.