Medlems ABC: Tillidsrepræsentant

På hver arbejdsplads vælges der normalt en tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanten hjælper med alle faglige spørgsmål.

Det kan f.eks. være løn, ansættelsesbreve, anciennitet, overenskomstspørgsmål, arbejdstidsregler, ferie, sygdom, barsel, orlov m.v.

Tillidsrepræsentanten er også medlemmernes repræsentant i de forskellige samarbejdsorganer.

Ønsker du at høre mere om, hvordan man bliver tillidsrepræsentant, kan du kontakte afdelingen.

De tillidsvalgtes rolle er i disse år under stor forandring. Derfor gør FOA meget ud af at uddanne de tillidsvalgte grundigt.

I afdelingen kan du få oplyst, hvem der er tillidsvalgt på din arbejdsplads.