Medlems ABC: Overenskomst

Den overenskomst som du er omfattet af forhandles af FOAs hovedforbund.

Den gældende overenskomst kan altid afhentes i afdelingen.

Gennem overenskomsten har du mulighed for at læse om dine rettigheder.

Ved overenskomstfornyelse foretages der urafstemning om generelle krav. I urafstemningen indgår også de specielle krav.