Medlems ABC: Kontingent

Kontingentet betales forud og senest den 5. i måneden. Afdelingen er tilsluttet PBS. Hvis du er overflyttet fra en anden FOA-afdeling, skal du kontakte din bank og få ændret PBS-oplysningerne, så kontingentindbetalingen fremover sker til Frederikssund Afdeling.
Der kan i forbindelse med overflytning blive en mindre efterbetaling, da månedskontingentet kan være forskellig i den enkelte afdeling.

Hvis du er overflyttet fra et andet forbund, skal du kontakte din bank og afmelde PBS-aftalen til dit tidligere forbund. Du skal selv sørge for at få tilbagebetalt evt. for meget indbetalt kontingent.

Herefter kan banken oprette PBS-aftalen til FOA, Frederikssund Afdeling.
Frederikssund Afdelings PBS-numre er følgende:

PBS-nr:02646102 Deb.gr.nr. 00026
Kunde-nr. er 00000 efterfulgt af dit cpr. nr.

Klik her hvis du vil se, kontingentet for henholdsvis faglige afdeling, a-kasse og efterlønsbidrag.
Har du yderligere spørgsmål om kontingent, så kontakt bogholderiet på tlf. 46 97 12 00.