Medlems ABC: Bisidder/partsrepræsentant

Du har altid ret til at have en bisidder/partsrepræsentant med, hvis du er indkaldt til møde med din arbejdsgiver, sagsbehandler etc.

FOA anbefaler, at du altid tager en person med.

De tillidsvalgte eller afdelingens valgte står til rådighed, hvis du måtte ønske det.