Medlems ABC: Klageinstans

Som medlem af FOA er du sikker på, at din klage bliver hørt. Er du utilfreds med sagsbehandlingen i afdelingen eller forbundets rådgivning i det hele taget, har du ret til at klage til FOAs uvildige klageinstans, hvor en dommer undersøger den konkrete klage og tager stilling til den.

Dommeren afgiver én gang om året en skriftlig beretning om arbejdet.

Beretningen offentliggøres af FOA via dagspressen senest den 1. april. Har du noget at klage over, så klag først til den du er utilfreds med og kontakt derefter afdelingens formand.

Hvis du mener, du fortsat har brug for at klage, kan du herefter henvende dig direkte til FOAs klageinstans.

FOAs Klageinstans