Medlems ABC: Forhandlinger med arbejdsgiver

Afdelingen/sektorerne er altid parat til at tale din sag og tilgodese dine rettigheder i forhandlinger med arbejdsgiveren.

Rådgivningen sker ved samtaler, møder og forhandlinger med ledere og arbejdsgivere på din arbejdsplads.

Som hovedregel i samarbejde med din tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant. Forbundet stiller juridisk og faglig bistand til rådighed i forhandlingerne.