Medlems ABC: Pension

Er du overenskomstansat og opfylder gældende betingelser, er du medlem af pensionskassen PenSam.

PenSam giver dig ret til:

• Aldersbetinget pension.
• Pension som følge af arbejdsophør på grund af sygdom.

Har du behov for hjælp i disse sager, kan du henvende dig i Afdelingen, der er dig behjælpelig med behandling af sagen.

 PenSam-pension