Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik bruges for at ledige kan afprøve et nyt arbejdsområde eller få nogle nye kompetencer.

Virksomhedspraktik kan være starten på ansættelse med løntilskud eller ordinær ansættelse, hvor den ledige og arbejdsgiveren får lejlighed til at se hinanden lidt an.

Når den ledige aktiveres i en virksomhedspraktik, betyder det:

 • At den ledige kun får udbetalt den hidtidige ydelse, som han fik udbetalt som ledig.
 • At den ledige ikke ansættes i virksomheden, men er tilknyttet jobcentret.
 • At virksomheden ikke har nogen udgifter ved at sige ja til en virksomhedspraktikant.
 • At forløbet må vare:
  • max 4 uger for personer der er vurderet som jobparate,
  • max 13 uger for personer på kontanthjælp, der er vurderet til ikke at være jobparate.
 • TR og leder skal inden praktikanten starter godkende at forholdet mellem antal ordinært og ekstraordinært ansatte ikke overskrides. Dette skal sendes til jobcenteret på en blanket som tillidsrepræsentanten skal underskrive.


Formål med virksomhedspraktikken

Ved hvert praktikforløb skal der laves en beskrivelse af formålet med forløbet. Det skal ske ud fra følgende tre overordnede formål:

 • At der efter praktikken foretages en ordinær ansættelse
 • Optræning af kompetencer hos personen i praktikforløb
 • Afklaring af job- og uddannelsesmål for personen i praktikforløb - et såkaldt "snuseforløb".


Din rolle som TR ved en virksomhedspraktik

Det er et lovkrav, at du som TR for faggruppen på arbejdspladsen skal godkende alle former for aktivering. Det sker ved at du får en mail fra VITAS, som er Jobcentrenes digitale system til virksomhedspraktik og løntilskud. Her skal du dels bekræfte de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet, og dels bekræfte at de kolleger, der skal arbejde sammen med aktiverede er hørt og er positive. Hvis ikke de er positive - fx på grund af stor personaleudskiftning - skal du skrive begrundelsen ind i skemaet. Hvis der ikke er en TR på arbejdspladsen, er det FTR for faggruppen i kommunen/regionen, der skal stå for godkendelsen. En anden vigtig del af din opgave som TR er at være med til at skabe perspektiv. Både for den enkelte ledige i virksomhedspraktik, for kollegerne og for arbejdspladsen. Det kan du fx gøre ved at tage en dialog med din leder om, hvor I bla. skal drøfte:

 • Hvad har I plads til af aktiverede?
 • Hvilke formål kan I sige ja til?
 • Kan I modtage ledige, som kræver en særlig indsats fra personalet