Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Arbejdsløse i aktivering

Tillidsrepræsentanten spiller en aktiv rolle, når der skal aktiveres ledige på arbejdspladsen. Du skal være med til at sikre, at der gennemføres aktiveringer med perspektiv for både den ledige, kollegerne og arbejdspladsen.

Den stigende arbejdsløshed, og krav om hurtig aktivering af ledige, betyder at rigtig mange bliver aktiveret. I 2014 var der således over 250.000 aktiveringsforløb på offentlige og private arbejdspladser. Langt størstedelen bliver aktiveret i enten virksomhedspraktik eller løntilskud. På det offentlige område var der godt 30.000 forløb med løntilskud, mens ca. der var godt 60.000 forløb i virksomhedspraktik.

Hertil kommer godt 15.000 forløb i nyttejobs, som er en ordning for jobparate voksne og unge på kontanthjælp, der ikke er kommet i arbejde eller uddannelse.


Flest er aktiveret på det private område
Der har i lang tid været flest aktiveret på det offentlige område, men på grund af en ændring i reglerne, kommer der flere og flere forløb i private virksomheder, og i dag er flest aktiveret på det private område. Langt størstedelen i virksomhedspraktik.

Krav til aktivering
De offentlige arbejdspladser kan ikke bare sige ja til at ansætte aktiverede, da der i lovgivningen, er sikret er en række rettigheder som skal være opfyldt. Det drejer sig om:

  • Et lovkrav om, at tillidsrepræsentanten og medarbejderne skal inddrages, før der siges ja til at aktivere ledige på arbejdspladsen
  • Et lovkrav om, at kravet om merbeskæftigelse være opfyldt og godkendt af tillidsrepræsentanten
  • Et lovkrav om at der skal være et rimeligt forhold mellem antal ordinært ansatte og antal ekstraordinært ansatte.

I punkterne herunder kan du læse mere om forskellige former for aktivering, og hvad du som tillidsrepræsentant bør være særligt opmærksom på.