Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Merbeskæftigelse ved løntilskud

Når lederen og tillidsrepræsentanten skal afklare om kravet om merbeskæftigelse er opfyldt. Så er det afgørende at de nødvendige oplysninger er til stede.

De spørgsmål, man skal have svar på er:

  • Er der sket budgetmæssige ændringer indenfor de sidste 12 måneder, så der i dag er færre personaleressourcer til rådighed? Det gælder både fast personale, vikarer m.v.
  • Er der sket ændringer i de serviceopgaver arbejdspladsen skal levere indenfor de sidste 12 måneder? Det kan være færre brugere, eller ændring af åbningstid m.v.


Spørgsmålene kan føre til tre forskellige udfald:

  1. Der er ikke sket ændringer i personaleressourcer eller i serviceopgaver. Her vil kravet om merbeskæftigelse umiddelbart være opfyldt.
  2. Der er skåret ned i personaleressourcerne, men alle serviceopgaver er fastholdt – altså dårligere normering til samme arbejdsopgaver. Her vil merbeskæftigelseskravet IKKE være opfyldt, hvis den ledige skal udføre en arbejdsfunktion som erstatning for en tidligere ansat.
  3. Der er skåret ned i personaleressourcerne, men samtidig er der fjernet serviceopgaver der modsvarer det personale, der er afskediget. Her vil merbeskæftigelseskravet være opfyldt, men der skal stadig ske en vurdering ud fra den arbejdsfunktion, som den ledige skal udføre.


En tommelfingerregel om merbeskæftigelse

Hovedprincippet er, at hvis der er sket reduktioner indenfor de sidste 12 måneder, kan der ikke oprettes et løntilskud som aktivering på arbejdspladsen.

Der er en let tommelfingerregel som kan bruges:

Kravet om merbeskæftigelse er ikke opfyldt, hvis den løntilskudsansatte er en forudsætning for at opretholde servicen i den enkelte offentlige virksomhed som en del af den normale drift.

Den enkelte arbejdsplads skal altså kunne udføre sine arbejdsopgaver uden at der er ansat løntilskudspersoner.