Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Forholdet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte

Udover kravet om merbeskæftigelse skal være opfyldt, når der oprettes løntilskudsjob, så er der i lovgivningen også et krav til hvor mange aktiverede der må være på en arbejdsplads, i forhold til antallet af ordinært ansatte.

Regler om forholdet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte:

Man skelner mellem to størrelser af virksomheder. Dels små med under 50 ansatte, dels store med over 50 ansatte.

  • For virksomheder med under 50 ansatte må der højst være 1 ekstraordinært ansat pr. 5 ordinært ansatte.
  • For virksomheder med over 50 ansatte må der højst være 1 ekstraordinært ansat pr. 10 ordinært ansatte.

Det betyder som udgangspunkt, at:

  • en virksomhed med 30 ansatte må højst have 6 ekstraordinært ansatte og 
  • en virksomhed med 60 ansatte må højst have 11 ekstraordinært ansatte. Det vil sige, at man for de første 50 ansatte regner med 1 pr. 5, og derefter med 1 ekstraordinært pr. 10 ordinært ansatte.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der skal regnes i fuldtidsstillinger!

Så en arbejdsplads med 10 ansatte har måske i alt 300 arbejdstimer samlet hos de 10. Omregnet til fuldtidsansatte vil det være 8,1 fuldtidsansatte. Der kan stadig kun aktiveres to, ud fra kravet om 1 aktiveret pr. 5 ansatte.

De to aktiverede bliver nu også omregnet til timer. Det betyder, at der kan aktiveres ledige i 74 timer (2 x 37 timer), men da jobcentrene som hovedregel ikke aktiverer ledige i 37 timer, kan det betyde, at der kan aktiveres 4-5 personer a 15 timer.

Det betyder at en institution med 10 ansatte, som før kun kunne have 2 aktiverede personer, nu kan risikere at få op til fem aktiverede personer i stedet.
Derfor er det en god ide, at du som TR sikrer dig en lokal aftale om hvilke forløb – ud fra det nye krav om aktiveringsformål -  og hvor mange forløb i kan have på arbejdspladsen på samme tid.