Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Arbejdsmiljøloven - din rolle som tillidsvalgt

Som arbejdsmiljørepræsentant er dit arbejde omkring arbejdsmiljø bl.a. baseret på Arbejdsmiljøloven samt en række bekendtgørelser og vejledninger. Herudover kan arbejdsmiljøarbejdet være aftalt mellem parterne, som vi kender det fra MED-aftalerne i kommuner og regioner. 

Hvad er Arbejdsmiljøloven?

Arbejdsmiljøloven er en rammelov, som blev vedtaget i 1975 og den er revideret flere gange siden. Ud fra lovens bestemmelser udarbejdes der bekendtgørelser inden for de enkelte områder. Det sker i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Bekendtgørelser godkendes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet.

Manglende overholdelse af Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne kan straffes ved domstolene ved bøde eller hæftestraf.

Siden Arbejdsmiljøloven blev vedtaget er den blevet ændret og skærpet flere gange bl.a. med ”arbejdsmiljøreformen” fra 2005, der indførte screeninger, udfasning af BST, smiley-ordning m.m.

I 2010 kom ændringer betegnelserne i sikkerhedsarbejdet. Fx ændrede man betegnelsen 'sikkerhedsrepræsentant' til 'arbejdsmiljørepræsentant', mulighederne for at organisere arbejdsmiljøarbejdet blev mere fleksible og alle repræsentanter - både ledere og valgte - fik ret til 1½ dags efteruddannelse i hvert funktionsår.

Arbejdsmiljøtilsynets rolle i forhold til Arbejdsmiljøloven

Arbejdstilsynet er myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet udarbejder vejledninger, særlige meddelelser og andet materiale, der gør Arbejdsmiljøloven lettere forståelig.

Arbejdstilsynet foretager også de såkaldte screeninger, hvor arbejdspladsen gennemgås for overholdelse af arbejdsmiljøloven, samt foretager tilsyn, der kan resultere i yderligere vejledning eller påbud.