Særligt til tillidsvalgte

Har I et arbejdsmiljøproblem? Her kan I få hjælp

Der er hjælp at hente mange steder, hvis I står med et arbejdsmiljøproblem på arbejdspladsen, som I ikke selv kan løse. Se jeres muligheder her.

Beskæftigelsesministeriet er den myndighed, som er ansvarlig for at udmønte lovgivningen om arbejdsmiljø. I Danmark har vi en stor tradition for at inddrage arbejdsmarkedets parter i dette arbejde. 

Arbejdsmiljøsystemet består af en lang række råd, styrelser, tilsyn, osv. De aktører har alle stor indflydelse på, hvordan vi som land arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet. FOA har plads i flere af disse instanser og har derfor stor mulighed for indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet i Danmark.

Aktører inden for arbejdsmiljøsystemet, som AMR bør kende

Her kan I få hjælp til arbejdsmiljøet (offentlig overenskomst)