Særligt til tillidsvalgte

Få styr på forkortelserne

Inden for arbejdsmiljøområdet er der mange forkortelser at holde styr på - her er nogle af de mest almindelige. 

AMR = arbejdsmiljørepræsentant. 

AMiR = arbejdsmiljørepræsentant, man bruger på mange hospitaler.  

AT = Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet er den lovgivende myndighed på arbejdsmiljøområdet. 

AMO = arbejdsmiljøorganisationen. 

AMU = arbejdsmiljøudvalget.

BAR = Branchearbejdsmiljøråd. BAR'erne består af repræsentanter for både medarbejdere og arbejdsgivere og er opdelt i 11 brancher, der laver projekter, pjecer, forsøg m.m. på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere om BAR'erne her