Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Modeller for samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen

Her præsenteres to forskellige modeller for samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen: Basismodellen og aftalemodellen

Basismodellen

1-9 ansatte  

Samarbejde skal ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og evt. arbejdsledere. 

10-34 ansatte  

Der skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation med et udvalg bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter samt med arbejdsgiver (eller en repræsentant for arbejdsgiveren) som formand. 
Udvalget varetager de daglige og overordnede, planlæggende og koordinerende funktioner 

35 ansatte eller derover 

Der skal oprettes en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt en eller flere arbejdsmiljøudvalg. 
Udvalget varetager overordnede, planlæggende og koordinerende funktioner.  

Aftalemodellen

Aftalemodellen indbefatter en aftale mellem lønmodtagerorganisation og arbejdsgiverorganisation samt en aftale på virksomhedsniveau mellem arbejdsgiver og de ansatte (f.eks. MED-aftalen, der er aftalt som ramme af de centrale parter og udmøntet lokalt i de lokale MED-aftaler).

BEMÆRK: Er der en lokal MED-aftale, så kan denne kun ændres ved opsigelse eller ved enighed i Hovedudvalget. Det vil sige, at den eksisterende struktur fortsat er gældende på arbejdspladser med MED-aftale.