Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Det kan I få Ekspertrådgivning til

Formålet med Ekspertrådgivningen er at tilbyde arbejdspladser i regionerne rådgivning og inspiration til, hvordan I kan styrke det psykiske arbejdsmiljø i tæt relation til jeres kerneopgave. I kan få rådgivning inden for fire temaer. 

Her kan du læse mere om de fire temaer, som I kan få rådgivning indenfor med Ekspertrådgivningen:

1. Organisatoriske forandringer

Store og små forandringer er en del af hverdagen på de regionale arbejdspladser, og de fleste medarbejdere og ledere vil fra tid til anden opleve forandringer.

Forandringer kan være positive og til gavn for både medarbejdere, arbejdsplads og løsningen af kerneopgaven, men forandringer kan også udfordre det psykiske arbejdsmiljø og den måde, I løser opgaverne på.

2. Faglige forandringer

Faglige forandringer, som bliver sat i værk for at skabe højere kvalitet på kort eller langt sigt, kan skabe væsentlige forbedringer for både borgere, medarbejdere og ledere.

Men forandringer kan tære på kræfterne, og forandringer har betydning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og helbred både før, under og efter forandringen.

3. Vold og trusler

Vold kan have store konsekvenser for både de involverede medarbejdere og for hele arbejdspladsen.

Vold og trusler kan give stærke fysiske og psykiske reaktioner, og vold og trusler er en faglig udfordring, ikke bare for de medarbejdere, der er direkte udsatte, men for hele organisationen. Derfor er det vigtigt løbende og systematisk at arbejde med at forebygge og håndtere vold.

4. Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning

De fleste arbejdspladser opfatter deres arbejdspladskultur som helt naturlig og selvfølgelig. Men en arbejdspladskultur er sammensat af mange elementer og afspejler altid organisationens værdier og normer, måden arbejdet er organiseret på, og relationerne mellem menneskene på arbejdspladsen.

Derfor er godt samarbejde og gode relationer helt afgørende for at skabe en (sam)arbejdskultur, hvor man behandler hinanden med respekt og sammen koordinerer og løser den fælles kerneopgave.

Konflikter og mobning bunder også i arbejdspladskulturen, som alle organisationens medlemmer mere eller mindre aktivt er med til at skabe. Derfor er det også et fælles anliggende at håndtere og forebygge mobning.