Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

FOAs Task Force - få hjælp til et bedre arbejdsmiljø

FOAs Task Force er et tilbud om sparring, hjælp og rådgivning om jeres arbejdsmiljø. Task Forcen kan bruges til konkrete arbejdsmiljøproblemer, og den udgøres af konsulenter fra FOA forbund.

Et presset arbejdsmiljø hænger typisk sammen med vilkårene på arbejdspladsen. Derfor har FOA nedsat en særlig Task Force, der kan hjælpe inden for arbejdsmiljø, vilkår og økonomi.

Det er din lokale FOA-afdeling, der vurderer om Task Forcen skal kontaktes, og det er din FOA afdeling, som leder det lokale samarbejde med Task Forcen. Derfor skal du kontakte din FOA-afdeling for at gøre brug af Task Forcen.

Hvor sætter Task Forcen ind?
Task Forcen bruges ofte til situationer, hvor det kan være svært at få hul på en problemstilling. Det kan også være i situationer hvor et problem er gået i hårdknude, og der er brug for ny viden, nye tanker og nye indspark for at komme videre.

Når Task Forcen tager et problem op, mødes vi typisk i en mindre kreds af tillidsvalgte fra den berørte arbejdsplads og fra FOA-afdelingen. Vi kan arbejde med den enkelte arbejdsplads, men også med flere (fx under samme forvaltning).

Task Forcen trækker på medarbejdere i FOAs forbundshus men kan også inddrage kolleger fra andre afdelinger i FOA, som har haft erfaringer med at løse et lignende problem.

Hvilke opgaver kan Task Forcen hjælpe med?
FOA-fagforening og Task Forcen lægger sammen en plan ved første møde. Sammen analyserer vi problemet grundigt, lægger en plan og fordeler opgaver. Task Forcen kan fx hjælpe med at:

  • Analysere problemet og indhente de rette facts og tal
  • Aftale involvering af kolleger og ledelse
  • Udforme forslag til fx MED/SU
  • Hente inspiration og viden fra andre arbejdspladser
  • Hjælpe med oplæg forud for møder mv.
  • Overblik over relevante konsulenter, myndigheder mv.

Se eksempler på Task Forcens arbejde og resultater


Hvordan kommer I i gang?
Start med at kontakte din FOA-fagforening og fortæl om problemet og muligheden for at bruge Task Forcen.

Hvis I aftaler at gøre brug af Task Forcen, så aftaler vi hvilke informationer, der skal indhentes forud for det første møde.

Tag Task Force-testen og se om FOAs Task Force kan være relevant for jer