Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Udbyderne af Ekspertrådgivning

Eksperterne, som udbyder rådgivning om arbejdsmiljø til arbejdspladser i regionerne, har alle erfaring med psykisk arbejdsmiljø. 

De tre udbydere af ekspertrådgivning og inspiration til arbejdspladser i regionerne har hver deres metoder og indgangsvinkler til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Jeres arbejdsplads er velkommen til at kontakte udbyderne og få flere oplysninger om deres forløb. 

NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

NFA’s ambition er at give målrettet, brugbar viden og bidrage til, at arbejdsmiljøindsatserne er vidensbaserede og koblet til hverdagen i organisationen
 og løsningen af kerneopgaven.

Målet er, at arbejdspladserne kan arbejde videre med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø – også efter at vi er væk igen. Derfor er det vigtigt, at de forløb, vi indgår i, er koblet til øvrige aktiviteter og opgaver fra deltagernes daglige arbejde og til den eksisterende MED- og arbejdsmiljøstruktur i regionen. Dette vil bidrage til at styrke kompetencerne blandt linjeledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter også i forhold til andre arbejdsmiljøforhold i fremtiden.

Sådan arbejder NFA:

 • Det forberedende møde, hvor formål, mål, rammer og ressourcer afklares. Mødet tager ca. en-to timer og foregår via telefon eller videokonference.

 • Halv- eller heldagsseminar for hele arbejdspladsen, hvor deltagerne vil blive præsenteret for forskningsbaseret viden med udgangspunkt i de aftalte temaer.
  Formen lægger op til involverende og målrettede spørgsmål og evt. gruppeopgaver.

 • Aktivitetsfasen. Arbejdspladsen/organisationen afprøver de eventuelle indsatser/tiltag, som besluttes på seminaret. 

 • Opsamlingsmøde. Her drøfter teamet fra NFA og repræsentanter fra arbejdspladsen forløbets resultater og udfordringer. 

Kontakt NFA: 

Stig Ingemann Sørensen, dialog- og netværkskonsulent
Mail: sis@vfa.dk
Telefon: 3916 5484 
Mobil: 5093 6716

Henriette Bjørn Nielsen, forskningschef
Mail: hni@nfa.dk 
Telefon: 3916 5354

Se mere på NFA's egen hjemmeside


RUC – Roskilde Universitetscenter

RUC arbejder med en deltageraktiverende tilgang, hvor der er fokus på reflekterende og lærende dialog med afsæt i teoretiske begreber fra forskningen og de konkrete arbejdsforhold.

I samarbejdet med arbejdspladsen afklares det, hvordan RUCs forskning og videnskabelige begreber kan bringes i anvendelse til at skabe analytisk klarhed omkring arbejdsforholdene og den måde, arbejdet praktiseres på.

Sådan arbejder RUC:

 • Design af aktiviteten

 • Forundersøgelse med besøg og interviews

 • Analyse af vores indsigt i arbejdsmiljøet og arbejdspladsens situation

 • Seminar/workshops

 • Afslutning og evaluering med opsamling af den vigtigste viden

Kontakt RUC:  

Henrik Lund, lektor, ph.d.

Mail: llund@ruc.dk
Telefon: 4674 2605
Mobil: 2395 0101 

Se mere på RUC's hjemmeside


NIRAS JOBLIFE

Deltagerinvolvering og dialog er nøglebegreber i NIRAS Joblifes indsats, og udbyderen har gode erfaringer med aktionslæring, hvor grupper sammen udvikler og tester idéer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

I NIRAS Joblife vil erfarne arbejdsmiljørådgivere skræddersy indsatsen i forhold til behov og ønsker på den enkelte arbejdsplads.

Det er NIRAS Joblifes erfaring, at forløb, der strækker sig over længere tid, ofte giver det største udbytte, for problemstillinger omkring det psykiske arbejdsmiljø er ofte komplekse og kræver derfor, at man genbesøger udfordringerne over et stykke tid.

Sådan arbejder NIRAS Joblife:

 • Et formøde, hvor mål, forløb og succeskriterier defineres.

 • En opstartsworkshop med alle relevante deltagere, hvor de vigtigste indsatsområder udvælges.

 • En række korte møder med udvalgte medarbejdere og ledere og hjælp til at arbejde med konkrete forbedringstiltag i dagligdagen.

 • Eventuelt et eller flere fælles læringsmøder undervejs, hvor de igangværende indsatser drøftes og kvalitetssikres.

 • En fælles afrundende workshop med fokus på at skabe forankring og aftaler om den fortsatte indsats.

 

Kontakt Niras Joblife: 


Mads Bendixen, afdelingsleder

Mail: mben@niras.dk
Telefon: 4810 4200
Mobil: 2761 3954


Se mere på Niras' hjemmeside