Særligt til tillidsvalgte

Er der planer om udlicitering?

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre FØR der bliver stillet forslag om en udlicitering.

Det kan du/I gøre